Westers Automatisering gecertificeerd installatiepartner PharmaPartners

Certificering garandeert kennis en kwaliteit.

Iedere installatiepartij kan een printer neerzetten. Ervoor zorgen dat die printer ook goed communiceert met Pharmacom of Medicom, vereist gedegen kennis van de software. In samenwerking met vijf ervaren installatiepartners heeft PharmaPartners een certificeringsprogramma ontwikkeld dat de kwaliteit en continuïteit van de technische ondersteuning garandeert. Zo weet u zeker dat u een bekwame en betrouwbare partij kiest.

‘Als je voor een privacygevoelige sector werkt, moet je laten zien dat je je zaken op orde hebt.’

“Software wordt steeds complexer. Wanneer een installatiepartij de software goed kent, verlopen implementaties veel soepeler en ontstaan er minder problemen. Daar hebben alle betrokkenen en vooral onze klanten baat bij”, licht Sandra Storchart, senior customer support specialist bij PharmaPartners Farmacie, het initiatief toe.

Kwaliteitseisen

De voorbereidingen voor het certificeringstraject zijn een jaar geleden gestart. Vijf bedrijven gaven op voorhand aan mee te willen doen. Storchart: “In samenspraak met hen zijn kwaliteitseisen geformuleerd. Daarin staat bijvoorbeeld dat het bedrijf landelijke dekking moet hebben, 24/7 ondersteuning kan bieden en bewezen kennis moet hebben van de onderdelen van Pharmacom en Medicom die een relatie hebben met de hardware en het netwerk. Dat hebben we vertaald in uniforme afspraken, die we vastleggen in een contract tussen PharmaPartners en de installatiepartij. Die afspraken gaan over de onderlinge samenwerking, het kennisniveau, de continuïteit van de dienstverlening en ook over het hebben van de relevante ISO-certificeringen en NEN werkwijze. Ter ondersteuning van een goede samenwerking, organiseren we vanuit PharmaPartners trainingen en kennissessies.”

Stap extra

De bedrijven die in het traject zijn gestapt, laten daarmee zien dat zij zich verbonden voelen met de zorgaanbieders waarvoor zij werken. Zij willen een stap extra zetten om een betere installatiepartner voor hen te zijn. “Daarin hebben we elkaar gevonden”, aldus Storchart. “Als je voor een privacygevoelige sector werkt, moet je laten zien dat je je zaken op orde hebt.” Dat doen deze bedrijven door hun processen transparant in te richten en deze ISO te laten certificeren, maar het komt ook tot uitdrukking op de werkvloer. “Als een printer vastloopt en er zitten nog patiëntdata in, dan is het prettig als degene die het probleem komt verhelpen snapt dat het om privacygevoelige patiëntgegevens gaat en daar naar handelt.”

Gecertificeerde installatiepartners

Uiteraard beslissen Medicom– en Pharmacom-gebruikers zelf met welke installatiepartner zij in zee gaan. Bij het maken van die keuze is het goed om te weten dat  de eerste vijf gecertificeerde bedrijven gegarandeerd voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Storchart hoopt dat meer installatiepartijen hun voorbeeld zullen volgen. De vijf gecertificeerde installatiepartners zijn: Westers Automatisering, Lesage, Meerschap, Nortade en Cobbler. In de PlusPunten van volgende maand stellen zij zichzelf aan u voor. Met Brocacef Supplies en Services zijn andere afspraken gemaakt.

Meer informatie

Neem contact op met info@wac.nl of benader direct een van onze medewerkers.
Ed van Dongen | ed.vandongen@wac.nl of Remco den Broeder | remco.denbroeder@wac.nl.