Belangrijke mededeling over maatregelen die Westers neemt tijdens de Coronavirus(crisis)

Beste relatie,

Westers volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus
nauwgezet.

Vanaf heden zijn hierdoor verschillende, interne en externe maatregelen
van kracht om daarmee onze dienstverlening en continuïteit te
waarborgen en onze bereikbaarheid optimaal te houden, zijnde:

 Het gebruik maken van thuiswerkmogelijkheden door een aantal van
onze medewerkers; ons kantoor kan hierdoor te maken hebben met een
beperktere bezetting.
 Het zo min mogelijk samen komen (bijvoorbeeld vergaderen) dus het
verzetten van afspraken, zowel intern als extern; waar mogelijk wordt
uitgeweken naar een digitaal alternatief (Whatsapp, mail of telefoon).
 Het opvolgen van de hygiëne-richtlijnen (zoals uitgegeven door het
RIVM) door onze medewerkers; bij ziekte of lichte klachten dienen
medewerkers thuis te blijven.
 Voor urgente storingen of calamiteiten blijft onze serviceafdeling
uiteraard bereikbaar. Uiteraard, zullen wij zoveel als mogelijk ‘online’
proberen op te lossen.
 Werkzaamheden op projecten is en blijft maatwerk, waarbij wij ieder
project apart in overleg met onze opdrachtgever beoordelen op risico’s,
maatregelen en mogelijke gevolgen.

Het belang van de gezondheid van ons allemaal staat voorop en mag nooit in het geding komen.

Wij rekenen op uw begrip en wensen een ieder een goede gezondheid toe.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande behoefte hebben aan contact, dan kunt u ons natuurlijk altijd bereiken op 035-8700100.

Team Westers