Afhankelijkheid van back-up

De back-up van uw data is belangrijker dan ooit. Ten eerste omdat de computer voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt en hierdoor steeds meer data wordt gecreëerd die u niet graag wilt verliezen. Daarnaast neemt het risico op verlies van data toe. Dit probleem ondervond een groot ziekenhuis in Nederland vorige week die, om nog niet verklaarde reden, plots een deel van het digitaal beeldmateriaal verloor.

Dataverlies kan optreden doordat apparatuur, waarop de data is opgeslagen defect gaat, of doordat een gebruiker per ongeluk data verwijdert.  De grootste oorzaak, zo merken wij bij onze klanten, vormt momenteel Ransomware. Data wordt door Ransomware vaak niet verwijderd, maar zodanig versleuteld dat deze onbruikbaar is.
In alle voorgenoemde gevallen kan een goede back-up van uw bestanden uitkomst bieden.

‘Dataverlies kan optreden doordat apparatuur, waarop de data is opgeslagen defect gaat’

Wij spreken over een goede back-up, wanneer de data als het nodig is ook zonder problemen kan worden teruggeplaatst.

Dit vraagt om permanente aandacht.

  • Worden al uw mappen en bestanden wel meegenomen in de back-up?
  • Kan de data zonder problemen worden teruggeplaatst?
  • Zijn er meerdere generaties van de data beschikbaar?

Online back-up wordt in ontelbaar veel verschillende vormen aangeboden, maar wist u dat er veel kwaliteitsverschil zit tussen de verschillende oplossingen ?
Wij informeren u graag over onze controle procedures en ons online back-up platform, zodat u zeker bent van een goede back-up van uw bestanden in een gecertificeerd datacentrum in Nederland.